Hội CCB Ban Quản lý Khu kinh tế tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 - 2019 
Ngày 26/4/2019, Hội Cựu chiến binh Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 - 2019.
Đến dự có đồng chí Phạm Văn Năm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các đồng chí trong Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, trưởng các phòng, đơn vị, đại diện các đoàn thể trong cơ quan.


Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2014-2019, Hội cựu chiến binh Ban Quản lý Khu kinh tế đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, cơ quan vững mạnh; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở cơ quan; xây dựng tổ chức Hội, hội viên trong sạch vững mạnh.


Đ/c: Đậu Trọng Cảnh, Chủ tịch Hội CCB Ban Quản lý KKT

Giai đoạn 2019- 2024, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên hội viên giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, làm tốt công tác chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết của Hội Cựu chiến binh cấp trên, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí và quyền lợi của Cựu chiến binh trong Ban.