Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 
 Ngày 13/01/2020, tại Ban Quản lý Khu kinh tế, Khối thi đua các ngành Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Mai Xuân Toàn - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện Lãnh đạo, các đơn vị thành viên trong Khối.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua ngành Kinh tế - Kỹ thuật có 09 thành viên, gồm: Ban quản lý Khu Kinh tế, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
Năm 2019, phong trào thi đua của khối đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các lĩnh vực, nội dung các phong trào đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị. Cùng với đó, nhiệm vụ cải cách hành chính đã được các sở, ngành trong khối đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện toàn diện trên 07 nội dung, tập trung cao vào cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục, cải tiến quy trình giải quyết, giảm thời gian giải quyết. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và thực hiện các phong trào từ thiện cũng được triển khai hiệu quả.
Kết quả xếp loại năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế là đơn vị dẫn đầu; Sở Giao thông vận tải xếp thứ Nhì; hai đơn vị Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường xếp thứ Ba.
Tại Hội nghị, các thành viên Khối các ngành Kinh tế - Kỹ thuật đã đề ra phương hướng nhiệm vụ và tiến hành ký kết giao ước thi đua. Năm 2020, Khối các ngành Kinh tế - Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mục tiêu của từng ngành đã phát động; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do tỉnh phát động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các ngành nhiệm kỳ 2015- 2020, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phương Nam