VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2020 
 Ngày 11/02/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Năm, Trưởng Ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Công đoàn Khu kinh tế; lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Ban Quản lý đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và thực hiện Quy chế dân chủ trong năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tình hình kinh phí Tài chính năm 2019 và dự toán năm 2020; Đại diện Ban thanh tra đã Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019. Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức và nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Năm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.


Ông Lê Thanh Sơn- Chánh Văn phòng Ban Quản lý

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục các mặt còn hạn chế trong năm qua, hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị; Nghị quyết của Đảng, của các cấp công đoàn đến các đoàn viên công đoàn; tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính và cuộc vận động như: Phong trào thi đua “ Lao động giỏi", “ Lao động sáng tạo"; phong trào “ Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; phong trào “ xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng và hiệu quả…Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công chức, viên chức, lao động. Tham gia xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa…Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Hội nghị đã tổ chức bầu kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019; Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân. Trưởng Ban công nhận cho 10 tập thể Lao động tiên tiến, 14 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở và 91cá nhân Lao động tiên tiến; 19 cá nhân nhận Giấy khen. Công đoàn Khu kinh tế tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03cá nhân, Công đoàn Ban tặng giấy khen cho 01 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.


Ký kết giao ước thi đua

Lãnh đạo Ban tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
đã đạt thành tích xuất sắc, tiên tiến năm 2019

Kết thúc Hội nghị Trưởng Ban và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng các phòng và đơn vị trực thuộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

[Trở về]