BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ HÒN LA VÀ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC... 
Xem tiếp
GIÁ CHO THUÊ ĐẤT, THUÊ HẠ TẦNG Ở CÁC KCN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 - Giá cho thuê đất:
1. Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới: 8.400 đồng/m2/năm.
2. Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới:
- Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới: 7.150 đồng/m2/năm.
- Xã Lý...
Xem tiếp