VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 365-KH/ĐUK ngày 3/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020); trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ngày 17/4/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có toàn thể các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ cùng các quần chúng ưu tú thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
         

  Đoàn chủ tịch điều hành đại hội 

Dưới sự chủ trì, hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận trên tinh thần dân chủ, xây dựng và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực đối với các dự thảo Văn kiện trình bày tại Đại hội như: Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II (2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2015-2020) đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2010-2015 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế đã tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời, hiệu quả việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hàng năm, cơ quan, đơn vị trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của ngành; công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý nhà nước về thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
 
Đ/c Nguyễn Công Huấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao những thành tích Đảng bộ Ban Quản lý đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ Ban tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ để lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm của Ban trong nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh trong cả nhiệm kỳ 2015-2020.
 
 
Đ/c Phạm Văn Năm, Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế
nhiệm kỳ 2010-2015 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Năm, Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2010-2015 bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; đồng chí đề nghị Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp thu và cụ thể hóa phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối thành các Nghị quyết, Chương trình hành động để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Phan Xuân Vinh – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Trưởng ban trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Báo cáo tham luận tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đại diện cho các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao đối với dự thảo báo cáo chính trị đã được trình bày tại Đại hội; đồng thời các đại biểu cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, các đồng chí đại biểu cũng đã chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản, cốt lõi của các tồn tại, hạn chế và đề xuất một số giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020.
 
 
Đ/c Trần Thanh Chương – Phó Trưởng ban trình bày báo cáo
kiểm điểm BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Thanh Chương, Phó Trưởng ban được tín nhiệm giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy. Ban chấp hành Đảng bộ Ban đã tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra (gồm 03 đồng chí), đồng chí Đậu Trọng Cảnh được tín nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ban. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh gồm 3 đồng chí (02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết)
 
Lãnh đạo Ban Quản lý tham gia bỏ phiếu bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020
 
 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng
BCH Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Hàng năm có 100% chị bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 50% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; Trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên và trên 95% quần chúng thường xuyên tham gia học tập, nghiên cứu các văn bản, nghị quyết của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; đến cuối nhiệm kỳ có từ 50-60% đảng viên có trình độ chính trị từ trung cấp trở lên, 95% trở lên có trình độ chuyên môn đại học và sau đại học; kết nạp đảng viên hàng năm đạt tỷ lệ trên 5% so với tổng số đảng viên đầu năm của Đảng bộ;… 
 
       (Nguyễn Viết Thanh - Phòng TN & MT)

 

[Trở về]