VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban quản lý KKT Tin có hình

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Ban Quan ly Khu kinh te

Trụ sở: Ban quản lý Khu Kinh tế

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 117 - Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: (0232) 3828513

- Fax: (0232) 3828516

- Email: kkt@quangbinh.gov.vn

- Website: bqlkkt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

Tỉnh ủy viên
Bí thư Đảng ủy

Trưởng ban
Phan Văn Thường

- Điện thoại: 0912457909
- Email:
thuongpv.kkt@quangbinh.gov.vn

Đậu Trọng Cảnh - Phó Trưởng ban  

        Phó Trưởng Ban- Trưởng đại diện
Trưởng cửa khẩu Cha Lo

Đậu Trọng Cảnh
- Di động: 0913.018078
- Email: canhdt.kkt@quangbinh.gov.vn

Phó Trưởng Ban
Trưởng đại diện tại KKT Hòn La
Phạm Tiến Duật 
- Di động: 0975.115115 
      - Email: duatpt.kkt@quangbinh.gov.vn  

Phó Trưởng Ban
Nguyễn Quốc Khánh

- Di động: 0979216999
- Email: khanhnq.kkt@quangbinh.gov.vn
           

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng Ban Quản lý:

- Điện thoại: (0232) 3828513

- Fax: (0232) 3828516

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp:

- Điện thoại: (0232) 3851606 

3. Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng:

- Điện thoại: (0232) 3840522 

4. Phòng Quản lý tài nguyên và môi trường:

- Điện thoại: (0232) 3851809

5. Phòng Quản lý doanh nghiệp:

                   - Điện thoại: (0232) 3851808

5. Phòng Quản lý đầu tư:

                   - Điện thoại: (0232) 3851811

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Công ty quản lý hạ tầng Khu kinh tế:

- Điện thoại: (0232) 3844814

2. Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT:

- Điện thoại: (0232) 3827675

3. Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế Hòn La:

- Điện thoại: (0232) 3599598

4. Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo:

- Điện thoại: (0232) 3575016


 

 

[Trở về]