Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 Số: 400/QĐ-KKT Quyết định số 400/QĐ-KKT, 11/4/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Lộc do Nhà đầu tư tự nguyện trả lại đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 11 00:00:00.0/04/2018 Còn
2 255/QĐ-KKT Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 12/03/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế, về việc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 12 00:00:00.0/03/2018 Còn
3 41/2017/QĐ-UBND Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 05 00:00:00.0/10/2017 Còn
4 3156/QĐ-UBND QĐ số 3156/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND tỉnh, V/v Thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 07 00:00:00.0/09/2017 Còn
5 734 /TB- KKT THÔNG BÁO Số 734/TB-KKT, ngày 05/07/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, về việc công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 05 00:00:00.0/07/2017 Còn
6 495/KKT-CCHC Công văn số 495/KKT-CCHC ngày 04/05/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thực hiện danh mục TTHC cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 04 00:00:00.0/05/2017 Còn
7 384/QĐ-KKT Quyết định số 384/QĐ-KKT ngày 31/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế, Về việc cho Công ty TNHH Hữu nghị Quốc tế Cha Lo thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 31 00:00:00.0/03/2017 Còn
8 383/QĐ-KKT Quyết định số 383/QĐ-KKT ngày 31/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Về việc cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 31 00:00:00.0/03/2017 Còn
9 254/QĐ-UBND Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh UBND tỉnh Quảng Bình 24 00:00:00.0/01/2017 Còn
10 2621/QĐ-UBND Quyết định số 2621/QĐ-UBND, ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh QB đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Bình 26 00:00:00.0/08/2016 Còn
11 1220/QĐ-KKT Quyết định số 1220/QĐ-KKT ngày 19/08/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình Về việc Điều chỉnh tên, địa chỉ Nhà đầu tư thuê đất tại Quyết định số 616/QĐ-KKT ngày 26/4/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 19 00:00:00.0/08/2016 Còn
12 1213/QĐ-KKT Quyết định số 1213/QĐ-KKT ngày 18/8/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về việc cho Công ty TNHH Hiệp Huyền thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 18 00:00:00.0/08/2016 Còn
13 1144 /QĐ-KKT Quyết định số 1144 /QĐ-KKT ngày 02/08/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Giang Hà tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa do chậm tiến độ thực hiện dự án Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 02 00:00:00.0/08/2016 Còn
14 902/QĐ-KKT Quyết định số 902/QĐ-KKT ngày 21/6/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc giao đất cho Công ty Quản lý Hạ tầng Khu kinh tế Quảng Bình xây dựng công trình Khu dịch vụ tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 21 00:00:00.0/06/2016 Còn
15 779/QĐ-KKT Quyết định số 779/QĐ-KKT ngày 31/5/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại Cha Lo kết hợp điểm dừng chân và điểm bán xăng dầu. Hạng mục: Bãi đỗ xe kết hợp điểm dừng chân và điểm bán xăng dầu tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 31 00:00:00.0/05/2016 Còn
16 627/QĐ-KKT Quyết định số 627/QĐ-KKT ngày 29/4/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình Về việc cho Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Hoàng thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 29 00:00:00.0/04/2016 Còn
17 104/2016/QH13 Luật số 104/2016/QH13, ngày 06/4/2016, Quốc hội ban hành Luật tiếp cận thông tin Quốc Hội 06 00:00:00.0/04/2016 Còn
18 426/QĐ-KKT Quyết định số 426/QĐ-KKT ngày 29/3/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Về việc cho Công ty TNHH thương mại Hoàng Thiên Phú thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 29 00:00:00.0/03/2016 Còn
19 07/QĐ-UBND Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 05/01/2016, của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Về việc Ban hành Quy định Quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Bình 05 00:00:00.0/01/2016 Còn
20 2236/TTg-KTTH Văn bản số 2236/TTg-KTTH, ngày 08/12/2015 của Thủ tướng chính phủ, về việc lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 Chính phủ 08 00:00:00.0/12/2015 Còn
Trang :
1