Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 126/KKT Công văn số 126/KKT ngày 01/02/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các KCN, KKT Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 01/02/2021 Còn
2 1775/QĐ-UBND Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái biển phía Bắc cầu Roon xã Quảng Đông và Quảng Phú tỷ lệ 1/2000 UBND tỉnh Quảng Bình 24/05/2019 Còn
3 382/QĐ-KKT Quyết định số 382/QĐ-KKT ngày 09/4/2019 Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tài Phát thuê đất để thực hiện Dự án Kho tổng hợp Tài Phát tại Cụm Thương mại Kho ngoại quan tại Khu vực Bãi Dinh thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 09/04/2019 Còn
4 1546/QĐ-KKT Quyết định số 1546/QĐ-KKT ngày 26/12/2018 Về việc cho Công ty TNHH Xây lắp Đỉnh Phong thuê đất thực hiện Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị và lắp đặt nhà tiền chế tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 26/12/2018 Còn
5 1451/QĐ-KKT Quyết định số 1451/QĐ-KKT ngày 10/12/2018 V/v cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ vận tải Hải Long thuê đất để thực hiện Dự án Kho ngoại quan cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 10/12/2018 Còn
6 37/2018/QH14 Luật số: 37/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật công an nhân dân Quốc Hội 20/11/2018 Còn
7 30/2018/QH14 Luật số 30/2018/QH14 ngày 19/11/2018 Đặc xá. Quốc Hội 19/11/2018 Còn
8 156/2018/NĐ-CP Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Chính phủ 16/11/2018 Còn
9 29/2018/QH14 Luật số: 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 Luật bảo vệ bí mật nhà nước Quốc Hội 15/11/2018 Còn
10 72/2018/QH14 Nghị quyết số: 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan Quốc Hội 12/11/2018 Còn
11 22/2018/QĐ-UBND Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 13/09/2018 Còn
12 22/2018/QĐ-UBND Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 13/09/2018 Còn
13 20/2018/QĐ-UBND Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. UBND tỉnh Quảng Bình 28/08/2018 Còn
14 970 /QĐ-KKT Quyết định số 970/QĐ-KKT ngày 21/8/2019 V/v cho Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Vận tải Minh Loan thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 21/08/2018 Còn
15 28/2018/QĐ-TTg Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Chính phủ 12/07/2018 Còn
16 Số: 400/QĐ-KKT Quyết định số 400/QĐ-KKT, 11/4/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Lộc do Nhà đầu tư tự nguyện trả lại đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 11/04/2018 Còn
17 255/QĐ-KKT Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 12/3/2018 Về việc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 12/03/2018 Còn
18 255/QĐ-KKT Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 12/03/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế, về việc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình 12/03/2018 Còn
19 16/2017/QH14 Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 Quốc Hội 15/11/2017 Còn
20 123/2017/NĐ-CP Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Chính phủ 14/11/2017 Còn
Trang :
1