Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 333

  • Tổng 1.045.404

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

79 người đã tham gia bình chọn

Phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày đăng: 14/09/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, đối tượng áp dụng quy định là các Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Việc quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phải được thực hiện từ khi chuẩn bị đầu tư cho đến khi hết niên hạn sử dụng công trình và phải tuân theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (Luật số 50/2014/QH13); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14); Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP); Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.

Chi tiết Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình kèm theo./.

Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

Các tin khác