Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 12846

  • Tổng 4.656.300

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, năm 2024

Ngày đăng: 14/06/2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 531/KH-KKT ngày 24/4/2024 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, về bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4 năm 2024, từ ngày 11/6 đến ngày 14/6/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự và Trung tâm chính trị  thành phố Đồng Hi tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế.

Qua học tập, nghiên cứu các chuyên đề, các học viên đã nắm được nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, chiến lược "diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn, tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố Quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế chận chiến tranh nhân dân vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc khoá học 100% học viên được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, trong đó có 81% học viên đạt kết quả loại giỏi, 19% học viên đạt kết quả loại khá.

Đ/c Thượng tá Trần Hiếu Minh - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, Ủy viên Hội đồng GDQPAN thành phố Đồng Hới phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai mạc

Một số hình tại Lễ Bế giảng

 Phương Nam- Văn phòng Ban Quản lý

Các tin khác