Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 390

  • Tổng 1.045.461

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

79 người đã tham gia bình chọn

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ HÒN LA, TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẾN NĂM 2040 TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

Ngày đăng: 23/07/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Bộ Xây dựng có Văn bản số 78/BC-BXD về Báo cáo thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040 trình Thủ tường Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 851/QĐ-TTg ngày 10/7/2012. Theo đó, Khu kinh tế Hòn la bao gồm 6 xã  ven biển  của huyện Quảng Trạch là: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Hưng và Quảng Xuân, với diện tích khoảng 10.000 ha, trong đó phần đất liền khoảng 8.900 ha, phần đảo và biển khoảng 1.100 ha, với tính chất: Là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm: Công nghiệp - cảng biển - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông lâm ngư nghiệp; là trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình, có các điều kiện về hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ; có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư  và làm động lực phát triển cho các vùng khác.

Tuy vậy,  trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch chung đã bộc lộ một số bất cập. Do đó, cần rà soát và điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới.

Sau khi rà soát, UBND tỉnh đã Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 771/TTg-CN, ngày 27/06/2019  đồng ý chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La.

Nội dung nghiên cứu được thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và các văn bản Pháp luật liên quan, trong đó có các nội dung chính cần thực hiện của đồ án gồm:

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng.

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2012.

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng và phân tích.

- Xác định các động lực phát triển khu kinh tế và xây dựng các dự báo.

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng.

- Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị.

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội.

Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Đánh giá môi trường chiến lược.

-  Đề xuất các chương trình dự án ưu tiên đầu tư, nguồn lực thực hiện.

-  Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch.

Theo nhiệm vụ đề ra, tiến độ lập quy hoạch là 12 tháng./.

              Tải nội dung báo cáo Tại đây

                                      Nguyễn Ngọc Quyền – Phòng QH&XD

Các tin khác