Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4852

  • Tổng 4.628.632

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

THÔNG BÁO MỜI NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM (LẦN 2) ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN TÂY BẮC ĐỒNG HỚI

Ngày đăng: 17/11/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kính gửi:  Các Nhà đầu tư quan tâm.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình mời các nhà đầu tư quan tâm đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư sau đây:

  1. Thông tin về dự án:

1.1. Tên dự án: Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

1.2. Địa điểm thực hiện: Khu đất xử lý nước thải thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 745/QĐ-UB ngày 17/4/2002, điều chỉnh tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 17/02/2006. Diện tích quy hoạch KCN 66,32ha, trong đó đất công nghiệp là 41,16ha.

1.3. Mục tiêu dự án: Đầu tư Xây dựng nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo môi trường trong khu công nghiệp.

1.4. Quy mô dự án: Đầu tư mới Nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới với công suất là 350 m3/ngày đêm, gồm: Hệ thống thu gom (D150mm-D400mm) dài 1.500m; 01 trạm quan trắc tự động; Xây dựng Nhà máy và khu xử lý.

1.5. Diện tích đất sử dụng: Khoảng 0,34 ha.

1.6. Hiện trạng khu đất và hạ tầng, hạng mục dự án có liên quan:

- Khu đất xây dựng nhà máy XLNT:

+ Hiện trạng khu đất: Đất bằng chưa sử dụng do UBND phường Bắc Lý quản lý.

+ Khu đất này đã có trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

- Hệ thống thu gom nước thải: Đã đầu tư một phần hệ thống đường ống thu gom nước thải.

- Các hạng mục khác có liên quan: Đã đầu tư hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước đến khu đất.

1.7. Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 15 tỷ đồng.

1.8. Thời hạn hoạt động của Dự án: 17 năm.

1.9. Tiến độ thực hiện dự án:

Khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2024. Tiến độ cụ thể do nhà đầu tư đề xuất.

     1.10. Hình thức nộp tiền thuê đất: Hàng năm.

      1.11. Các điều kiện chung đối với nhà đầu tư:

a) Không vi phạm pháp luật đất đai: Nhà đầu tư thực hiện dự án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp nhà đầu tư đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

b) Điều kiện về phương án xây dựng và năng lực vận hành:

- Nhà đầu tư phải có phương án thiết kế  đảm bảo sự hài hòa với các công trình xung quanh, tôn trọng yếu tố cảnh quan khu vực lân cận.

- Có phương án quản lý, khai thác và vận hành dự án phù hợp, đảm bảo tính khả thi.

c) Yêu cầu môi trường, an toàn:

- Việc quản lý và xây dựng nhà máy cần tuân thủ các Quy định, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chuyên ngành để kiểm soát, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường và quy hoạch khu công nghiệp.

- Phải có các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện dự án.

- Bảo vệ môi trường không khí: Bố trí trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy và xung quanh hàng rào nhà máy, đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định..

2.  Yêu cầu về năng lực nhà đầu tư:

          2.1. Năng lực tài chính: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 14, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và có khả năng huy động 100% vốn (vốn tự có và vốn huy động khác) để thực hiện án theo tiến độ đầu tư. Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh.

          2.2. Năng lực kinh nghiệm: Nhà đầu tư có đủ kinh nghiệm để thực hiện dự án, trong đó đã (hoặc đang) thực hiện ít nhất 01 dự án nhà máy xử lý nước thải công suất 350m3/ngày đêm trở lên với vai trò là chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây lắp chính.

          (Kèm tài liệu chứng minh năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm).

  1. Ưu đãi đầu tư:

3.1. Thuế: Nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật về thuế.

+ Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 17% trong thời hạn 10 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh. Miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo.

+ Được miễn thuế nhập khẩu các loại hàng hóa tạo nên tài sản cố định của dự án.

3.2. Đất đai:

- Giá thuê đất trả tiền hàng năm: 7.500 đồng/m2/năm.

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản không quá 03 năm.

- Miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư:

- Miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư: 11 năm

3.3. Hỗ trợ khác:

- Hỗ trợ theo Nghị Quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh về quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 131 - Điều 134, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư:

Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 31, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư: Trước 16 giờ ngày 16/12/2022.

6. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Tên cơ quan: Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình (tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình).

Địa chỉ nộp hồ sơ: Số 09- Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi thông tin cần biết, nhà đầu tư liên hệ phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Bình, địa chỉ: Số 117, Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, điện thoại liên hệ Võ Văn Tùng: 0913295020.

Ban Quản lý Khu kinh tế trân trọng thông báo ./.

                                                                                  TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình;

- Trang TTĐT BQL KKT;                                                                         (Đã ký)

- Lưu: VT, KHTH.

                                                                                Phan Văn Thường

Tải nội dung Thông báo Tại đây

Các tin khác