Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 12289

  • Tổng 4.655.743

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHO THUÊ TÀI SẢN CÔNG TẠI TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ QUẢNG BÌNH

Ngày đăng: 21/07/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trung tâm Quản lý hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Quản lý hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Quảng Bình. Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm:

Tài sản: Cho thuê tài sản công tại Trung tâm Quản lý hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế là:

TT

Tài sản

Số lượng

Diện tích    (m2)

Thời gian

cho thuê

(năm)

Giá khởi điểm

cho thuê

(đồng/năm)

1

Nhà chờ tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

01

247

10

120.000.000

Tổng cộng:

120.000.000

Địa chỉ: Xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Giá khởi điểm cho thuê: 120.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu đồng/năm).

(Giá khởi điểm đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước)

Giá cho thuê tài sản: Được xác định là giá trúng đấu giá.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Quản lý hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí như sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản và Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động tính đến thời điểm hiện tại.

(Có bảng tiêu chí, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo)

Trường hợp các tổ chức đấu giá ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đăng ký tham gia và đáp ứng đủ tiêu chí yêu cầu, thì đơn vị lựa chọn sẽ ưu tiên cho tổ chức đấu giá có trụ sở tại địa phương.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

Kể từ ngày ra thông báo đến trước 16h30’ ngày 25/7/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc) tại Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Trung tâm Quản lý hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình. Số điện thoại: 02323.844814. (Không nhận hồ sơ theo đường bưu điện và không hoàn trả hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn).

Tải các nội dung Thông Báo, Phụ Lục

Các tin khác