Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

 • Online 6

 • Hôm nay 12712

 • Tổng 4.656.166

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Nội dung công bố đồ án: điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Lô đất cây xanh ký hiệu 12, thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, tỷ lệ 1/2.000:

Ngày đăng: 03/08/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Vị trí, ranh giới lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình gồm 02 khu vực, có ranh giới được xác định như sau:

* Khu vực 1: Điều chỉnh thành đất sản xuất công nghiệp:

 • Phía Bắc giáp đường bao phía Bắc rộng 22,5m.
 • Phía Tây giáp hàng rào nhà máy may Hà Quảng.
 • Phía Nam giáp đường giao thông nội bộ rộng 22,5m, tuyến qua trước nhà máy may Hà Quảng.
 • Phía Đông giáp đường giao thông rộng 22,5m (tuyến bao phía Đông KCN).

* Khu vực 2: Điều chỉnh thành đất Hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà máy xử lý nước thải:

 • Phía Bắc giáp khu vực cây xanh và hồ điều hòa.
 • Phía Tây giáp đường giao thông 32m (tuyến qua trước nhà máy Bê tông Tiến Phát).
 • Phía Nam giáp đất cây xanh và nhà máy Bê tông Việt Phong.
 • Phía Đông giáp Nhà máy Hóa chất và cao su CoSevCo.

2. Quy mô: Khu vực lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ có tổng diện tích  17987,34 m2, gồm 02 khu vực. Trong đó Khu vực 1, điều chỉnh thành đất sản xuất công nghiệp có diện tích 6.500 m2 và Khu vực 2 điều chỉnh thành đất Hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà máy xử lý nước thải có diện tích 11.487,34 m2.

 1. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh cục bộ một phần diện tích đất cây xanh mặt nước hồ điều hòa, khu xử lý và hành lang an toàn lưới điện (1,798 ha trên tổng số 12,66 ha) của Lô đất cây xanh ký hiệu (12) từ đó thay đổi cơ cấu sử dụng đất (tổng diện tích đất xây dựng nhà máy và diện tích đất mặt nước hồ điều hòa, khu xử lý và hành lang an toàn lưới điện) thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới với các nội dung sau:

* Khu vực 1: Điều chỉnh thành đất sản xuất công nghiệp: Diện tích điều chỉnh đất cây xanh đã duyệt là 6.500 m2, nay điều chỉnh lại thành đất xây dựng nhà máy với diện tích 3.346,9m2 (Cấp độc hại loại V), duy trì đất cây xanh làm chức năng cách ly với diện tích 2.156,9m2, bố trí đất hành lang kỹ thuật diện tích 391m2 để di dời mương thủy lợi và cập nhật đất giao thông hiện trạng 605,2m2.

* Khu vực 2: Điều chỉnh thành Hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà máy xử lý nước thải: Điều chỉnh đất cây xanh mặt nước hồ điều hòa, khu xử lý và hành lang an toàn lưới điện đã duyệt với diện tích 11.487,34m2 thành đất hạ tầng kỹ thuật với diện tích 10036,38 m2 và đất hành lang an toàn lưới điện với diện tích 1450,96 m2.

4. Quy hoạch sử dụng đất: Các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch được quy định như sau:

TT

Ký hiệu

Chức năng sử dụng đất

Diện tích

(m2)

MĐXD

Tối đa (%)

Tầng cao tối đa

(tầng)

1

Khu vực 1

6.500

1.1

CN1

Đất nhà máy (cấp độc hại loại V)

3.346,9

60

2

1.2

HTKT

Đất hạ tầng kỹ thuật

391,0

5

1

1.3

CXCL

Đất cây xanh cách ly

2.156,9

5

1

1.4

GT

Đất giao thông

605,2

2

Khu vực 2

11.487,34

2.1

HTKT

Đất Hạ tầng kỹ thuật

10.036,38

45

3

2.2

HLAT

Đất hành lang lưới điện 220KV

1450,96

40

1

Tổng cộng

17.987,34

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh và cập nhật lại đảm bảo phù hợp với hiện trạng và quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UB ngày 17/02/2006 của UBND tỉnh. Điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật của mương thủy lợi đảm bảo tính kết nối và cập nhật hệ thống xử lý nước thải theo vị trí bố trí nhà máy xử lý.

Tải Nội dung Quy hoạch tại dây: SSDmay 10; SSD khu xlnt; sơ đồ vị trí ranh giới; Quyết định

Ngọc Quyền - Phòng Quy hoạch và Xây dựng

Các tin khác