Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 12491

  • Tổng 4.655.945

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Ban Quản lý Khu Kinh tế thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Ngày đăng: 27/02/2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 (Quang Binh Portal) - Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) thu được những kết quả tích cực, chất lượng hoạt động trong hệ thống hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số CCHC luôn đứng tốp đầu trong tỉnh. Xác định công tác CCHC là khâu đột phá để xây dựng bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch vững mạnh, đáp ứng lòng tin của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Ban Quản lý KKT đã thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường CCHC, cải cách công vụ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN), KKT trên địa bàn tỉnh.

(Quang Binh Portal) - Trong năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) thu được những kết quả tích cực, chất lượng hoạt động trong hệ thống hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số CCHC luôn đứng tốp đầu trong tỉnh. Xác định công tác CCHC là khâu đột phá để xây dựng bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch vững mạnh, đáp ứng lòng tin của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, Ban Quản lý KKT đã thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường CCHC, cải cách công vụ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN), KKT trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cũng như để thu hút các nhà đầu tư đến với KCN, KKT Quảng Bình, Ban Quản lý KKT đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xem các TTHC là một trong những “sản phẩm” của Ban và nhà đầu tư là khách hàng. Vì vậy, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tích cực rà soát nhóm thủ tục trong triển khai dự án đầu tư, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là lĩnh vực về đầu tư, đất đai, xây dựng...; lập danh mục các TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế tại đơn vị trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng được đơn vị cập nhật kịp thời. Việc thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC luôn đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng. Trong năm, Ban Quản lý KKT đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố mới 05 TTHC về lĩnh vực thương mại quốc tế. Tính đến nay, tổng số TTHC đã được UBND tỉnh công bố và có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý KKT là 79 thủ tục, trong đó lĩnh vực đầu tư 26 thủ tục, đất đai môi trường 05 thủ tục, lĩnh vực quy hoạch xây dựng 04 thủ tục, lao động 06 thủ tục, thương mại và doanh nghiệp 33 thủ tục, lĩnh vực thương mại quốc tế 05 thủ tục.
Trên cơ sở các TTHC được UBND tỉnh công bố, Ban Quản lý KKT đã tiến hành công khai TTHC trên bảng niêm yết TTHC chung của cơ quan; đóng thành sổ hướng dẫn đặt tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC, phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC; cập nhật công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền, Ban Quản lý KKT đã niêm yết công khai địa chỉ cơ quan giúp UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị dưới các hình thức như trên website, bảng thông báo chung, lập hộp thư góp ý; công bố đường dây điện thoại nóng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu TTHC, Ban Quản lý KKT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành công khai trên bảng thông báo chung tại trụ sở Văn phòng Đại diện ở KKT Hòn La, KKT Cửa khẩu Cha Lo, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng KKT.

Đặc biệt, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Quy trình giải quyết TTHC được Ban Quản lý KKT quy định rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời ban hành quy trình thủ tục đầu tư vào KCN, KKT trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Các TTHC đều được đơn vị tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa qua 01 đầu mối, có Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, Sổ theo dõi tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả, Phiếu chuyển hồ sơ; đảm bảo về mặt thời gian cũng như quy trình với tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao, được người dân, doanh nghiệp hoan nghênh hưởng ứng. Trong năm 2017, đơn vị đã tiếp nhận 78 hồ sơ TTHC không có hồ sơ chậm trễ, trong đó có 48 hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý đầu tư, 07 hồ sơ về lao động, doanh nghiệp, 19 hồ sơ thuộc quy hoạch và xây dựng, 09 hồ sơ về tài nguyên và môi trường.

Cùng với việc tăng cường cải cách TTHC, đơn vị cũng xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) trong thực hiện CCHC. Trong năm, Ban Quản lý KKT đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu CCVC, Đề án tinh giản biên chế, kế hoạch hàng năm; phân cấp trong quản lý, sử dụng cán bộ, CCVC đi vào nề nếp; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật đúng quy định của pháp luật. Từ đó, các đơn vị trực thuộc đã phát huy được tính chủ động, vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu công việc. Mặt khác, để cán bộ, CCVC của đơn vị được rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực, Ban Quản lý KKT đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, CCVC về thực hiện nhiệm vụ CCHC, tham gia hội thi tuyên truyền CCHC, qua đó có giải pháp kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Riêng trong năm 2017, Ban Quản lý KKT đã tham gia và xuất sắc giành giải Nhất Hội thi tuyên truyền CCHC tỉnh.

Ngoài việc tích cực hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng dự án vào KCN, KKT, Ban Quản lý KKT cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, triển khai biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đời sống, sinh hoạt, y tế, giáo dục... cho công nhân nhằm tạo sự yên tâm, gắn bó của công nhân với các doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động; tiến hành chủ trì, tham gia những buổi đối thoại với doanh nghiệp trong KCN, KKT để giải đáp thắc mắc, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh...

Thời gian tới, Ban Quản lý KKT tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ; đấy mạnh cải cách TTHC, trong đó tập trung nâng cấp trang Website của Ban để cung cấp thông tin kịp thời đến nhà đầu tư; duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; kịp thời rà soát, bổ sung Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thường xuyên tiếp xúc với doanh nghiệp để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả; tập trung rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

N.Quý

 

Các tin khác