Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 12193

  • Tổng 4.655.647

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về thu gom và xử lý rác thải, nước thải tại các KCN, KKT

Ngày đăng: 17/04/2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Ngày 14/4/2017, Đoàn giám sát Ban Kinh tế ngân sách - HĐND tỉnh do đồng chí Trương An Ninh - Tỉnh ủy viên - Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về tình hình thu gom, xử lý rác thải, nước thải tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn có các đồng chí Lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách, Văn phòng HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

 Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo khái quát về tình hình đầu tư phát triển tại các KCN, KKT; công tác tổ chức triển khai thực hiện quản lý rác thải, nước thải; xây dựng hoàn thiện bộ máy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Ban; công tác phối hợp, phân cấp ủy quyền; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; quan trắc kiểm soát ô nhiễm,…; các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến quản lý, thu gom và xử lý chất thải tại các KCN, KKT thời gian qua.

Đồng chí Trương An Ninh – Tỉnh ủy viên – Phó chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban đã đạt được trong công tác quản lý nhà nước về môi trường nói chung và công tác quản lý thu gom và xử lý nước thải, rác thải nói riêng tại các KCN, KKT. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh những kết quả về quy hoạch thu gom xử lý nước thải, rác thải; công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác giám sát và giữ gìn vệ sinh môi trường tại các KCN, KKT. Đồng thời, chia sẽ với những khó khăn của Ban Quản lý Khu kinh tế trong việc huy động nguồn vốn để triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN. Đồng chí cũng đề nghị Ban tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, hỗ trợ và tuyên truyền để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

(Vĩnh Hạnh-Phòng QLTN-MT)

Các tin khác