Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4813

  • Tổng 4.628.593

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng: 29/05/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc Xã thuận Đức, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nằm trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Bắc Đồng Hới, ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 15m;

- Phía Tây giáp đất rừng sản xuất và dân cư;

- Phía Nam giáp đất cây xanh và đường Phan Đình Phùng;

- Phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 32m.

2. Quy mô: Khu vực lập quy hoạch điều chỉnh cục bộ có diện tích  194.994,18 m2. Trong đó Gồm 02 khu vực. Khu vực 1 điều chỉnh liên quan các hộ dân có diện tích 192.779,47 m2 và Khu vực 2 điều chỉnh cục bộ khu vực bãi đỗ xe ký hiệu P-DV có diện tích 2.214,71 m2.

3. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh cục bộ các lô đất có kí hiệu A4, HC, D5, D6, KT và đoạn đường bao khu công nghiệp tiếp giáp với lô đất D5, D6; từ đó thay đổi cơ cấu sử dụng đất (tổng diện tích đất nhóm công nghiệp A, nhóm công nghiệp D, cập nhật điều chỉnh diện tích đất hành lang kỹ thuật KT thành đất nhà máy kho tàng, diện tích đất cây xanh và diện tích đất giao thông) thuộc đồ án Quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới và điều chỉnh khu vực bãi đỗ xe ký hiệu P-DV với các nội dung sau:

* Diện tích lô đất hành chính, kí hiệu (HC), có diện tích 13.828,00 m2, được điều chỉnh lại gồm:

- Đất dịch vụ công nghiệp với diện tích 13.387,17 m2.

- Đất hành chính với diện tích 918,07 m2.

* Diện tích lô đất nhóm công nghiệp A, kí hiệu (A4), có diện tích 50.905,00 m2, được điều chỉnh lại với diện tích 41.642,29 m2.

* Diện tích lô đất nhóm công nghiệp D, kí hiệu (D5, D6, D7), có tổng diện tích 79.499,00 m2, được điều chỉnh lại với diện tích 75.739,36 m2.

* Cập nhật, điều chỉnh diện tích đất hành lang kỹ thuật (KT), có diện tích 8.829,00 m2 và đất cây xanh, điều chỉnh thành đất nhóm công nghiệp D, kí hiệu D8, với diện tích 10.954,12 m2 (theo Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh diện tích đất nhà máy là 11.609,96 m2).

* Diện tích đất cây xanh theo hiện trạng là: 25.623,3 m2, được điều chỉnh lại với diện tích 30.547,93 m2.

* Diện tích đất giao thông - bãi đỗ xe đã duyệt 13.528,92 m2, được điều chỉnh lại với diện tích 11.076,00 m2.

* Điều chỉnh đất ở hiện trạng có diện tích 9.559,28 m2 (Đưa ra khỏi hàng rào khu công nghiệp).

4. Quy hoạch sử dụng đất: Các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch được quy định như sau:

TT

Ký hiệu

Chức năng sử dụng đất

Diện tích

(m2)

MĐXD

Tối đa (%)

Tầngcao tối đa

(tầng)

1

Đất hành chính, quản lý, dịch vụ

14.305,24

40

3

DVCN

Đất dịch vụ công nghiệp

13387.17

HC

Đất cơ quan, trụ sở (HC)

918.07

2

Đất khu vực nhà máy sản xuất

Có độ độc hại cấp III trở lên

129505,73

45-70

3

A4+A3’

Nhóm công nghiệp A (bao gồm Khu vực công nghiệp A4 và điều chỉnh A3’)

42.812,25

D5

Nhóm công nghiệp D (bao gồm các D5, D6, D7 và D8)

20.147,76

45-70

3

D6

40.092,34

45-70

3

D7

15.499,26

45-70

3

D8

10.954,12

45-70

3

3

Đất ở hiện trạng

9.559,28

-

-

OHT1

Đất ở hiện trạng 01

5.909,25

OHT2

Đất ở hiện trạng 02

3.650,03

4

Đất cây xanh

30.547,93

5

1

5

Đất giao thông – Bãi đỗ xe

11.076,00

-

-

Tổng cộng

19.4994,18

 

Tải toàn bộ Nội dung Quy hoạch: Quyết định, Su dung dat, vi tri

Các tin khác