Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4001

  • Tổng 4.065.322

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

115 người đã tham gia bình chọn

Lý lịch Lãnh đạo Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình

Ngày đăng: 13/01/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG LÃNH ĐẠO BAN

PHAN VĂN THƯỜNG

 

+ Họ và tên: Phan Văn Thường

+ Ngày sinh: 01/12/1964

+ Quê quán: Xã Võ Ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 04/01/1993

+ Ngày chính thức: 04/01/1994

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Chức vụ Chính quyền:  Trưởng Ban, Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Quản trị kinh doanh

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3828513

+ Email: thuongpv.kkt@quangbinh.gov.vn 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ TRƯỞNG BAN

PHẠM TIẾN DUẬT

 

 

+ Họ và tên: Phạm Tiến Duật

+ Ngày sinh: 20/12/1973

+ Quê quán: Phường Quảng Long - Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

+ Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 20/05/2002

+ Ngày chính thức: 20/05/2003

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng bộ,  Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3828513

+ Email: duatpt.kkt@quangbinh.gov.vn 

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG PHÓ TRƯỞNG BAN

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

 

 

+ Họ và tên: Nguyễn Quốc Khánh

+ Ngày sinh: 05/02/1982

+ Quê quán: Xã Dương Thủy - Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

 + Dân tộc: Kinh

+ Tôn giáo: Không

+ Ngày vào Đảng: 02/09/2008

+ Ngày chính thức: 02/09/2009

+ Trình độ lý luận chính trị:  Cao cấp

+ Chức vụ Đảng: Không

+ Chức vụ Chính quyền: Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Khu kinh tế

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị kinh doanh

+ Điện thoại cơ quan: (0232) 3828513 

+ Email: khanhnq.kkt@quangbinh.gov.vn