Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 872

  • Tổng 1.370.634

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

86 người đã tham gia bình chọn

Giải ngân vốn đầu tư công: Rà soát kỹ "kèm" giải pháp mạnh

Ngày đăng: 21/06/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đến thời điểm 10/6/2022, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (ĐTC) của tỉnh chỉ đạt khoảng 17%. Con số này quá thấp so với tổng nguồn vốn (bao gồm cả ngân sách trung ương trong nước, ngân sách tỉnh và nguồn ODA) được bố trí cho việc triển khai 178 dự án (DA) chuyển tiếp và khởi công mới năm 2022 trên toàn tỉnh. Điều này chứng tỏ Quảng Bình đang có những khó khăn vướng mắc và cần có giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn ĐTC.

Tỷ lệ giải ngân thấp

Năm 2022, Quảng Bình có 31 DA sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước, trong đó có 9 DA chuyển tiếp từ năm 2021 sang. Hiện tại, trong số 22 DA khởi công mới, có 5 DA vẫn đang lựa chọn nhà thầu xây lắp, 8 DA đang chờ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, 5 DA đang lập, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, 2 DA đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, 1 DA đang trình thẩm định báo cáo nghiên cứu kỹ thuật và 1 DA vừa được HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư nên đang chuẩn bị điều chỉnh DA. Tổng nguồn vốn giao cho các DA này năm 2022 là hơn 1,7 nghìn tỷ đồng và hiện mới chỉ giải ngân được hơn 300 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, Quảng Bình có 11 DA sử dụng nguồn vốn ODA, gồm 9 DA chuyển tiếp và 2 DA khởi công mới. Tổng nguồn vốn ODA ngân sách trung ương giao cho tỉnh năm 2022 là gần 800 tỷ đồng; hiện mới chỉ giải ngân được hơn 8,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 1% kế hoạch.

Bảo đảm tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh.

Về nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2022 bố trí thực hiện 136 DA; trong đó có 75 DA chuyển tiếp và 61 DA khởi công mới. Tổng nguồn vốn giao cho các DA khởi công mới năm 2022 là hơn 380 tỷ đồng, hiện mới chỉ giải ngân được hơn 12,5 tỷ đồng, chiếm 3,3% kế hoạch.

Riêng đối với nguồn ngân sách huyện, xã, từ cuối năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn các địa phương phân bổ và triển khai thực hiện nên cơ bản đạt tiến độ giải ngân theo kế hoạch. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao là Minh Hóa 67%, Tuyên Hóa 66%, Lệ Thủy 61%...

Nhiều khó khăn, vướng mắc

Thực tế cho thấy, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, kế hoạch vốn ĐTC cũng đã được giao sớm từ đầu năm; Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ĐTC vẫn đạt rất thấp.

Trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh với các sở, ngành, địa phương nhằm bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ĐTC vừa được tổ chức mới đây, nhiều đại biểu đã chỉ rõ khó khăn lớn nhất dẫn đến việc chậm giải ngân kế hoạch vốn ĐTC là do một số sở, ngành cấp tỉnh cùng lúc làm chủ đầu tư nhiều DA thuộc nhiều nguồn vốn, năm 2021 đã bị chậm tiến độ giải ngân, phải đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 với số vốn tương đối lớn, năm 2022 lại được giao làm chủ đầu tư nhiều DA và tiến độ vẫn rất chậm.