Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 12501

  • Tổng 4.655.955

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Quy định mới về xếp loại với cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật

Ngày đăng: 07/09/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, ngày 17/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định trên, cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá sẽ bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp vi phạm chưa có quyết định kỷ luật của cấp có thẩm quyền nhưng đã được dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, quyết định kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không được tính để đánh giá, xếp loại chất lượng ở năm có quyết định kỷ luật.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một vi phạm nhưng quyết định kỷ luật không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá, theo quy định mới, chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lượng ở năm đánh giá.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023

Tải nội dung Nghị định Tại đây

Phương Nam- Văn phòng Ban (Tổng hợp)

Các tin khác