Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 734 /TB- KKT
Ngày ký 05/07/2017
Người ký Đậu Trọng Cảnh
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Số 734/TB-KKT, ngày 05/07/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, về việc công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
Phân loại Văn bản
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem toàn bộ nội dung Tại đây