Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1112/QĐ-BCĐ
Ngày ký 24/08/2021
Người ký Phan Văn Thường
Trích yếu nội dung Quyết định số 1112/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực DỊch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành Ban Quản lý Khu kinh tế QB
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Quyết định Tại đây