Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 119/QĐ-BCĐ
Ngày ký 27/08/2021
Người ký Trần Thắng
Trích yếu nội dung Quyết định số 119/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viêncủa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải toàn bộ Quyết định Tại đây