Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1182/KKT-QLDN
Ngày ký 28/08/2021
Người ký Nguyễn Quốc Khánh
Trích yếu nội dung Công văn số 1182/KKT-QLDN ngày 28/8/2021 V/v triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Xí nghiệp may Hà Quảng.
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban Quản lý Khu kinh tế QB
Phân loại Văn bản
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Xem toàn bộ nội dung Tại đây