Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2928/QĐ-UBND
Ngày ký 10/09/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa
Lĩnh vực DỊch bệnh Covid-19
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Xem toàn bộ Quyết định Tại đây