Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 33/2021/QĐ-UBND
Ngày ký 17/09/2021
Người ký Đoàn Ngọc Lâm
Trích yếu nội dung QĐ Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Xem toàn bộ QĐ tại đây