Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 126/KKT 01/02/2021 Công văn số 126/KKT ngày 01/02/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các KCN, KKT
2 382/QĐ-KKT 09/04/2019 Quyết định số 382/QĐ-KKT ngày 09/4/2019 Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tài Phát thuê đất để thực hiện Dự án Kho tổng hợp Tài Phát tại Cụm Thương mại Kho ngoại quan tại Khu vực Bãi Dinh thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
3 1546/QĐ-KKT 26/12/2018 Quyết định số 1546/QĐ-KKT ngày 26/12/2018 Về việc cho Công ty TNHH Xây lắp Đỉnh Phong thuê đất thực hiện Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị và lắp đặt nhà tiền chế tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
4 1451/QĐ-KKT 10/12/2018 Quyết định số 1451/QĐ-KKT ngày 10/12/2018 V/v cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ vận tải Hải Long thuê đất để thực hiện Dự án Kho ngoại quan cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
5 970 /QĐ-KKT 21/08/2018 Quyết định số 970/QĐ-KKT ngày 21/8/2019 V/v cho Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Vận tải Minh Loan thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
6 Số: 400/QĐ-KKT 11/04/2018 Quyết định số 400/QĐ-KKT, 11/4/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Lộc do Nhà đầu tư tự nguyện trả lại đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
7 255/QĐ-KKT 12/03/2018 Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 12/3/2018 Về việc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
8 255/QĐ-KKT 12/03/2018 Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 12/03/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế, về việc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
9 734 /TB- KKT 05/07/2017 THÔNG BÁO Số 734/TB-KKT, ngày 05/07/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, về việc công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.
10 495/KKT-CCHC 04/05/2017 Công văn số 495/KKT-CCHC ngày 04/05/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thực hiện danh mục TTHC cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định
1 2 3 »