Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 384/QĐ-KKT 31/03/2017 Quyết định số 384/QĐ-KKT ngày 31/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế, Về việc cho Công ty TNHH Hữu nghị Quốc tế Cha Lo thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
2 383/QĐ-KKT 31/03/2017 Quyết định số 383/QĐ-KKT ngày 31/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Về việc cho Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
3 1220/QĐ-KKT 19/08/2016 Quyết định số 1220/QĐ-KKT ngày 19/08/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình Về việc Điều chỉnh tên, địa chỉ Nhà đầu tư thuê đất tại Quyết định số 616/QĐ-KKT ngày 26/4/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
4 1213/QĐ-KKT 18/08/2016 Quyết định số 1213/QĐ-KKT ngày 18/8/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về việc cho Công ty TNHH Hiệp Huyền thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
5 1144 /QĐ-KKT 02/08/2016 Quyết định số 1144 /QĐ-KKT ngày 02/08/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Giang Hà tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa do chậm tiến độ thực hiện dự án
6 902/QĐ-KKT 21/06/2016 Quyết định số 902/QĐ-KKT ngày 21/6/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc giao đất cho Công ty Quản lý Hạ tầng Khu kinh tế Quảng Bình xây dựng công trình Khu dịch vụ tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng Khu kinh tế
7 779/QĐ-KKT 31/05/2016 Quyết định số 779/QĐ-KKT ngày 31/5/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình về việc cho Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Phát thuê đất xây dựng Trung tâm thương mại Cha Lo kết hợp điểm dừng chân và điểm bán xăng dầu. Hạng mục: Bãi đỗ xe kết hợp điểm dừng chân và điểm bán xăng dầu tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
8 627/QĐ-KKT 29/04/2016 Quyết định số 627/QĐ-KKT ngày 29/4/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình Về việc cho Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Bảo Hoàng thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo
9 426/QĐ-KKT 29/03/2016 Quyết định số 426/QĐ-KKT ngày 29/3/2016 của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình Về việc cho Công ty TNHH thương mại Hoàng Thiên Phú thuê đất tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
10 831 /QĐ-KKT 27/07/2015 Quyết định số 831 /QĐ-KKT, ngày 27/7/2015 về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Lộc thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La
« 1 2 3 »