Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2524/UBND-TH 11/11/2021 Công văn số: 2524/UBND-TH ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin dự án thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2021-2025 
2 33/2021/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 2928/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa
4 119/QĐ-BCĐ 27/08/2021 Quyết định số 119/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viêncủa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình
5 1462/UBND-NCVX 04/08/2021 Công văn số 1462/UBND-NCVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
6 2451/QĐ-UBND 03/08/2021 Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
7 106/QĐ-BCĐ 03/08/2021 Quyết định số 106/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 Quyết định thành lập ban điều hành công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
8 24/2021/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê dất trả tiền thê dất hàng năm không qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước khung giá cho thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 19/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 2068/QĐ-UBND 07/07/2021 Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
1 2 3 »