Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1775/QĐ-UBND 24/05/2019 Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái biển phía Bắc cầu Roon xã Quảng Đông và Quảng Phú tỷ lệ 1/2000
2 382/QĐ-KKT 09/04/2019 Quyết định số 382/QĐ-KKT ngày 09/4/2019 Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Tài Phát thuê đất để thực hiện Dự án Kho tổng hợp Tài Phát tại Cụm Thương mại Kho ngoại quan tại Khu vực Bãi Dinh thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo
3 1546/QĐ-KKT 26/12/2018 Quyết định số 1546/QĐ-KKT ngày 26/12/2018 Về việc cho Công ty TNHH Xây lắp Đỉnh Phong thuê đất thực hiện Dự án: Nhà máy chế tạo thiết bị và lắp đặt nhà tiền chế tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
4 1451/QĐ-KKT 10/12/2018 Quyết định số 1451/QĐ-KKT ngày 10/12/2018 V/v cho Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ vận tải Hải Long thuê đất để thực hiện Dự án Kho ngoại quan cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa
5 22/2018/QĐ-UBND 13/09/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6 22/2018/QĐ-UBND 13/09/2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
7 20/2018/QĐ-UBND 28/08/2018 Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi là thủy sản, phần lăng, mộ và chi phí di chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
8 970 /QĐ-KKT 21/08/2018 Quyết định số 970/QĐ-KKT ngày 21/8/2019 V/v cho Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Vận tải Minh Loan thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
9 Số: 400/QĐ-KKT 11/04/2018 Quyết định số 400/QĐ-KKT, 11/4/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Lộc do Nhà đầu tư tự nguyện trả lại đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
10 255/QĐ-KKT 12/03/2018 Quyết định số 255/QĐ-KKT ngày 12/3/2018 Về việc cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Long thuê đất tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch
1 2 3 »