Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 180/QDNNVV-NVCV Công văn số 180/QDNNVV-NVCV ngày 27/9/2022 V/v thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV Bộ Kế hoạch và Đầu tư 27/09/2022 Còn
2 45/2022/NĐ-CP Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chính phủ 07/07/2022 Còn
3 35/2022/NĐ-CP Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Chính phủ 28/05/2022 Còn
4 24/2021/QĐ-UBND Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê dất trả tiền thê dất hàng năm không qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước khung giá cho thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 29/07/2021 Còn
5 19/2021/QĐ-UBND Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 20/07/2021 Còn
6 55/2021/NĐ-CP Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Chính phủ 24/05/2021 Còn
7 52/2021/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021 Chính phủ 19/04/2021 Còn
8 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ 03/03/2021 Còn
9 10/2021/NĐ-CP Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 09/02/2021 Còn
10 95/QĐ-BXD VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2020 Bộ Xây dựng 29/01/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 »