Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 33/2021/QĐ-UBND 17/09/2021 QĐ Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 1233/QĐ-KKT 14/09/2021 Quyết định số 1233/QĐ-KKT ngày 14/9/2021 của Ban QLKKT thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
3 2928/QĐ-UBND 10/09/2021 Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa
4 119/QĐ-BCĐ 27/08/2021 Quyết định số 119/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viêncủa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình
5 1112/QĐ-BCĐ 24/08/2021 Quyết định số 1112/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 2451/QĐ-UBND 03/08/2021 Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
7 106/QĐ-BCĐ 03/08/2021 Quyết định số 106/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 Quyết định thành lập ban điều hành công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
8 24/2021/QĐ-UBND 29/07/2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 Quy định tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê dất trả tiền thê dất hàng năm không qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước khung giá cho thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
9 19/2021/QĐ-UBND 20/07/2021 Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
1 2 »