Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2868

  • Tổng 4.071.036

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

115 người đã tham gia bình chọn

Bảo đảm cam kết, cơ hội trao tay

Ngày đăng: 24/03/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(QBĐT) - Đầu năm 2021, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình đã được tổ chức thành công, mở ra nhiều triển vọng và cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp, các nhà đầu tư với tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 37 dự án với tổng số vốn là 141.038 tỷ đồng, tương đương 6,12 tỷ USD. Lãnh đạo tỉnh cũng đã công bố 10 cam kết đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đến nay, những cam kết đó luôn được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và hiệu quả.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 968/KH-UBND, ngày 11/6/2021 triển khai các cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021. Xác định người dân và doanh nghiệp là trọng tâm trong thực hiện công vụ, thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đã quán triệt, lập kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư ngay tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác thực thi công vụ, từ nền hành chính quản trị sang nền hành chính phục vụ, hướng tới việc xây dựng chính quyền “phục vụ doanh nghiệp, người dân”.

Đối với cam kết cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính (đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, đất đai, xây dựng, hải quan, thuế…), các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương đã kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) của từng ngành cụ thể, bảo đảm đúng theo thời gian quy định; đồng thời, công bố và đăng tải các TTHC lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử liên quan. Nhờ vậy, một số TTHC đã được rút ngắn thời gian tối đa, bảo đảm tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phương án kiến trúc công trình cầu Nhật Lệ 3Phương án kiến trúc công trình cầu Nhật Lệ 3

Hàng quý, UBND tỉnh ban hành quyết định công bố kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý kết quả đánh giá đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Riêng với lĩnh vực đầu tư, Sở KH-ĐT đã có các văn bản hướng dẫn về việc cắt giảm thủ tục xác minh số dư tại tài khoản ngân hàng và cam kết tín dụng giữa nhà đầu tư với tổ chức tín dụng. Nhà đầu tư chỉ bổ sung các thủ tục nêu trên khi dự án đề xuất có tính khả thi cao, được các sở, ban, ngành và địa phương nhất trí để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư thực hiện dự án…

Trong việc hình thành cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, Sở KH-ĐT đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tham mưu UBND tỉnh để theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, kịp thời tổng hợp các kiến nghị, giải pháp để đề xuất, tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ, Sở KH-ĐT đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thu hút sự có mặt của đại diện lãnh đạo 135 doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp đang triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sau một năm tổ chức, các cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2021 đã đạt được một số kết quả. Nổi bật trong số đó là 7/15 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư tại hội nghị đã khởi công, đang được đầu tư xây dựng; tất cả các dự án được trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Quảng Bình và các nhà đầu tư đều đang được triển khai.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, cũng như khó khăn, vướng mắc và hiến kế của các doanh nghiệp để tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Sau hội nghị, Sở KH-ĐT tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương nghiên cứu, đề xuất giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Đối với cam kết áp dụng mức ưu đãi tối đa về thuế, phí, tiền sử dụng đất và các hỗ trợ khác cho các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh áp dụng mức ưu đãi tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư về các loại thuế, phí.

Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định chủ trương hỗ trợ đầu tư cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã đăng tải và cập nhật chính sách, thủ tục hỗ trợ đầu tư của tỉnh.

Các cam kết khác cũng được tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả, minh bạch, như: Sở KH-ĐT đã đăng tải công khai dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lên trang thông tin điện tử của đơn vị; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định (cam kết công khai minh bạch thông tin về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất); Viễn thông Quảng Bình (VNPT), Điện lực Quảng Bình và Công ty CP Cấp nước Quảng Bình đã hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư về dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin khi có yêu cầu (cam kết bảo đảm cung cấp đầy đủ, chất lượng nguồn điện, nước sạch, viễn thông… cho các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh); Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp)...

Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết vẫn còn gặp phải những khó khăn, thách thức. Đó là sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; số lượng các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh không đạt được kỳ vọng so với các năm trước, cũng như tiến độ thực hiện các dự án phần lớn không bảo đảm theo chủ trương đầu tư và cam kết đã đề ra; nhiều dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư đang gặp vướng mắc trong công tác thỏa thuận, đền bù, giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án được trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, các dự án năng lượng đến nay vẫn chưa được phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch Điện Quốc gia để triển khai đầu tư; một số nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát đề xuất dự án có tính khả thi chưa cao nên chưa được sự đồng thuận của người dân địa phương…

Thời gian tới, Quảng Bình nỗ lực tiếp tục nâng cao hiệu quả, tiến độ và chất lượng các cam kết với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và đốc thúc các dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, trao biên bản ghi nhớ đầu tư; đồng thời, tập trung nghiên cứu các vướng mắc, khó khăn và đề xuất của nhà đầu tư để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, tìm hướng đi phù hợp.

Mai Nhân

https://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202203/thich-ung-dong-hanh-phat-trien-bao-dam-cam-ket-co-hoi-trao-tay-2198848

Các tin khác