THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 5288

  • Tổng 4.511.765

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024   Tin mới
Ngày 20/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 640/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024.
Xem tiếp
Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế xin giới thiệu toàn...   Tin mới
Ban Quản lý Khu kinh tế đang dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các Khu...
Xem tiếp
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình: Khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến...   Tin mới
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1133/UBND-NCVX ngày 28/6/2022, trong đó có nội dung về đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Xem tiếp
Bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu...   Tin mới
Chiều 23/5, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình đã trao Quyết định Bổ nhiệm Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế
Xem tiếp
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở   Tin mới
(QBĐT) - Hôm nay, 28/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.
Xem tiếp