THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 12524

  • Tổng 4.655.978

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Quy trình thủ tục, trình tự đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế...   Tin mới
Quy trình này quy định về trình tự giải quyết các thủ tục đầu tư nhằm tạo thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài (gọi là nhà đầu tư) đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp (KCN),...
Xem tiếp