Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 20369

  • Tổng 4.031.993

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

115 người đã tham gia bình chọn

Quá trình hình thành, quy hoạch, kế hoạch và định hướng phát triển

Ngày đăng: 04/11/2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. Quá trình hình thành và phát triển:

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thành lập theo Quyết định số 1808/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh và sáp nhập Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo; chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2009.

II. Quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển:

a) Quy hoạch phát triển hệ thống các KCN trên địa bàn của tỉnh:

Theo Đề án Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; đến năm 2020, tỉnh Quảng Bình có 8 KCN tập trung với quy mô diện tích khoảng 2.000 ha gồm : KCN Tây Bắc Đồng Hới, diện tích 62,56 ha ; KCN Cảng biển Hòn La-huyện Quảng Trạch, diện tích 97,58 ha; KCN Bắc Đồng Hới, diện tích 134,95 ha; KCN Hòn La II, diện tích 203ha;  KCN Tây Bắc Quán Hàu-huyện Quảng Ninh, diện tích 300 ha; KCN Cam Liên-huyện Lệ Thủy, diện tích 450 ha; KCN Bang-huyện Lệ Thủy, diện tích 450 ha; KCN Lý Trạch-huyện Bố Trạch, diện tích 250 ha.

Trong đó, tính đến nay, tỉnh đã thành lập 03 KCN:

+ 2 KCN đã thành lập và đầu tư xây dựng từ năm 2005: KCN Tây Bắc Đồng Hới, diện tích 62,56 ha và KCN Cảng biển Hòn La, diện tích 97,58 ha;

+ 1 KCN thành lập năm 2009 :  KCN Bắc Đồng Hới, diện tích 134,95 ha.

Hiện nay, Ban đang hoàn thành Quy hoạch chi tiết KCN Hòn La II và tổ chức lập quy hoạch chi tiết KCN Tây Bắc Quán Hàu, KCN Cam Liên, KCN Bang ; đồng thời lập các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật-xã hội các KCN để phục vụ các nhà đầu tư.

b) Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La:

Khu kinh tế Hòn La thành lập theo Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

KKT Hòn La bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch là Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Hưng và Quảng Xuân; khu hạt nhân của Khu kinh tế Hòn La là Quảng Đông, Quảng Phú; KKT Hòn La có diện tích tự nhiên khoảng 10.000 ha, trong đó phần đất liền khoảng 8.900 ha, phần đảo khoảng 1.100 ha. 

KKT Hòn La được xây dựng và phát triển theo mô hình KKT tổng hợp, gồm có hai khu chức năng :

+ Khu phi thuế quan, sẽ phát triển các hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu và hàng phục vụ tại chỗ, thương mại dịch vụ, vận chuyển giao nhận hàng hoá quá cảnh, bảo quản kho tàng, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, vận tải, bảo hiểm, vui chơi giải trí, xúc tiến thương mại và các hoạt động thương mại khác.

+ Khu thuế quan với các ngành công nghiệp chủ chốt như : Nhiệt điện, đóng tàu, chế biến khoáng sản, luyện cán thép, vật liệu xây dựng, lọc hóa dầu và các ngành công nghiệp phụ trợ khác ; khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng được đầu tư với công suất cho tàu đến 5 vạn tấn và trong tương lai cảng Hòn La sẽ là một cảng trung chuyển lớn của khu vực, ngoài ra phát triển các Khu du lịch, dịch vụ, Khu dân cư, Khu đô thị, Khu hành chính …

Sau  khi có Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 1545/QĐ-TTg ngày 27/10/2008  của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu kinh tế Hòn La, Ban phối hợp với Viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (thuộc Bộ Xây dựng) lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, hiện nay đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một số khu chức năng trong KKT Hòn La đang triển khai lập quy hoạch chi tiết như:

+ Khu tái định cư KKT Hòn La, diện tích : 42,89 ha;

+ Khu dân cư đô thị KKT Hòn La, diện tích 70 ha;

+ Khu công nghiệp Hòn La II, diện tích 203 ha ...v.v.

c) Quy hoạch phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo:

Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thành lập theo Quyết định số: 137/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ .KKTCK Cha Lo có quy mô diện tích tự nhiên 538 km2 bao gồm 6 xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hoá Thanh, Hoá Tiến, Hoá Phúc và Hồng Hoá thuộc huyện Minh Hoá.

KKTCK Cha Lo phát triển theo hướng mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế; thích ứng với môi trường hợp tác và cạnh tranh, phù hợp và gắn kết chặt chẽ với sự phát triển  kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Bình , đặc biệt là với hành lang kinh tế Quốc lộ 12A, hành lang kinh tế dọc đường Hồ Chí Minh, Khu kinh tế Hòn La; phù hợp với sự phát triển của vùng Bắc Trung bộ và hành lang kinh tế Đông-Tây, đảm bảo liên kết, hợp tác với các KKTCK trong khu vực như Lao Bảo, Cầu Treo và KKT Vũng Áng.

Tại KKT cửa khẩu Cha Lo, đã hoàn thành Quy hoạch chi tiết cụm dịch vụ thương mại, kho ngoại quan tại Bãi Dinh, diện tích 14,2ha ; hiện đang lập Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu trung tâm KKTCK, Quy hoạch chi tiết một số khu chức năng khác và tiến tới lập quy hoạch chung xây dựng KKTCK Cha Lo trong năm 2010.