Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4850

  • Tổng 4.518.167

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn

Khu Công nghiệp Quán Hàu Đăng lúc: Thứ sáu - 10/01/2014 10:33

Ngày đăng: 19/10/2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Phê duyệt QHCT theo Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 13/12/2010

 

I/ vị trí địa lý:
1.1 Vị trí giới hạn khu đất:
Phạm vi khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu tại xã Vĩnh Ninh, một phần thuộc thị trấn Quán Hàu và xã Lương Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, vị trí được xác định như sau:
Phân khu A:
- Phía Đông giáp đường quy hoạch 22,5m.  
- Phía Bắc giáp đường quy hoạch 22,5m.
- Phía Nam giáp đường quy hoạch 32m.
- Phía Tây giáp đường sắt Bắc Nam.
    Qui mô nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng 138,8ha. 
Phân khu B:
- Phía Đông Bắc giáp đường Hồ Chí Minh (khoảng lùi 20m). 
- Phía Tây Bắc giáp đường vào Bãi rác Quảng Ninh.  
- Phía Tây Nam giáp rừng trồng (thông).
- Phía Đông Nam giáp rừng trồng (thông).
    Qui mô nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng 111,8ha. 
Bảng tổng hợp sử dụng đất trong hàng rào khu A:  106,7ha.

Phân khu chức năng Diện tích (ha) Mật độ xây dựng (%) Tầng cao TB Tỷ lệ đất XD (%)
Khu hành chính quản lý 1,73 50 2 1,62
Khu trưng bày giới thiệu SP 1,58 50 2 1,48
Đất xây dựng nhà máy 78,66 50 1 73,72
Khu kỹ thuật 0,72     0,67
Khu xử lý môi trường 1,12     1,05
Đất cây xanh 12,64     11,85
Bải đổ xe 0,90     8,40
Đất giao thông + đất khác 9,35     8,76

 
Bảng tổng hợp sử dụng đất khu B:  91,9ha.

Phân khu chức năng Diện tích (ha) Mật độ XD (%) Tầng cao TB Tỷ lệ đất XD (%)
Khu hành chính quản lý 2,00 50 2 2,18
Đất xây dựng nhà máy 61,63 50 1 67,06
Khu kỹ thuật + Khu xử lý môi trường 1,22     1,33
Trạm biến áp 1,07     1,16
Đất cây xanh 19,54     21,26
Mặt nước 1,75     1,90
Bải đổ xe 0,20     0,22
Đất giao thông + đất khác 4,49     4,89

Bản đồ Khu A KCN Tây Bắc Quán Hàu

Bản đồ Khu B KCN Tây Bắc Quán Hàu

 

Tải Bản đồ Khu A KCN Tây Bắc Quán Hàu tại đây

Tải Bản đồ Khu B KCN Tây Bắc Quán Hàu tại đây

Tải Bản đồ Khu C KCN Tây Bắc Quán Hàu tại đây

Các tin khác