Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1158

  • Tổng 3.014.151

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

89 người đã tham gia bình chọn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban...   Tin mới
Ngày 18/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình. Quyết định này có hiệu...
Xem tiếp
Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban...   Tin mới
Thông báo số 547/TB-KKT ngày 09/5/2023 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình
Xem tiếp