THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 16930

  • Tổng 4.028.478

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

115 người đã tham gia bình chọn

Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế xin giới thiệu toàn...   Tin mới
Ban Quản lý Khu kinh tế đang dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường tại các Khu...
Xem tiếp
Cập nhật mới nhất về chính sách cải cách tiền lương từ 1-7-2024   Tin mới
Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo.
Xem tiếp
Những khoản phụ cấp được áp dụng từ 1-7-2024 với công chức, viên chức...   Tin mới
Khi cải cách tiền lương thì vẫn tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc.
Xem tiếp