Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 5156

  • Tổng 4.628.936

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Quy hoạch Phân Khu mở rộng Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

Ngày đăng: 14/09/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Quy hoạch Phân Khu mở rộng Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 07/8/2020.

 1. Vị trí địa lý:
Khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh.
với ranh giới được xác định như sau:
- Phía Bắc giáp đất rừng sản xuất và khu dân cư;
- Phía Nam giáp đường quy hoạch 32m;
- Phía Đông giáp khu dân cư và đường sắt Bắc-Nam;
- Phía Tây giáp đường Hồ Chí Minh và khu B - Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu.
2. Quy hoạch sử dụng đất:
Tổng diện tích sử dụng đất: 41,5ha.

TT

Chức năng sử dụng đất

Ký hiệu

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ (%)

Mật độ xây dựng tối đa (%)

Tầng cao tối đa

Hệ số sử dụng đất tối đa

 
 

1

Đất nhà máy công nghiệp

 

25,16

60,6

55

3

1,65

 

1.1

Đất nhà máy công nghiệp 1

C1

3,91

 

 

 

 

 

1.2

Đất nhà máy công nghiệp 2

C2

4,33

 

 

 

 

 

1.3

Đất nhà máy công nghiệp 3

C3

3,85

 

 

 

 

 

1.4

Đất nhà máy công nghiệp 4

C4

3,07

 

 

 

 

 

1.5

Đất nhà máy công nghiệp 5

C5

3,25

 

 

 

 

 

1.6

Đất nhà máy công nghiệp 6

C6

2,02

 

 

 

 

 

1.7

Đất nhà máy công nghiệp 7

C7

2,43

 

 

 

 

 

1.8

Đất nhà máy công nghiệp 8

C8

2,30

 

 

 

 

 

2

Đất quản lý

QL

0,78

1,9

45

3

1,35

 

3

Đất hạ tầng kỹ thuật

HTKT

1,23

3,0

50

2

1,20

 

4

Đất cây xanh

 

4,48

10,8

 

 

 

 

4.1

Đất cây xanh 1

CX1

0,69

 

 

 

 

 

4.2

Đất cây xanh 2

CX2

0,55

 

 

 

 

 

4.3

Đất cây xanh cách ly 1

CXCL1

0,84

 

 

 

 

 

4.4

Đất cây xanh cách ly 2

CXCL2

1,64

 

 

 

 

 

4.5

Đất cây xanh cách ly 3

CXCL3

0,19

 

 

 

 

 

4.6

Đất cây xanh cách ly 4

CXCL4

0,57

 

 

 

 

 

5

Đất sông suối mặt nước

MN

0,63

1,5

 

 

 

 

6

Đất hành lang đường bộ

 

0,89

2,1

 

 

 

 

6.1

Đất hành lang đường bộ 1

HLĐB1

0,37

 

 

 

 

 

6.2

Đất hành lang đường bộ 2

HLĐB2

0,32

 

 

 

 

 

6.3

Đất hành lang đường bộ 3

HLĐB3

0,20

 

 

 

 

 

7

Đất giao thông

 

8,33

20,1

 

 

 

 

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch

41,50

100,0

 

 

 

 

Ảnh Bản đồ Quy hoạch:

Xem nội dung Quyết định Tại đây

 

 

Các tin khác