Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 4899

  • Tổng 4.628.679

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Về việc lấy ý kiến về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Hòn La (lần 3)

Ngày đăng: 22/11/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Xem và tải toàn bộ Nội dung Quy hoạch chung KKT Hòn La dưới đây:

A. Hồ sơ Hòn La:

I. Về Hạ tầng

1. Bản đồ hiện trạng hạ tầng Kỹ thuật

2. Bản đồ Quy hoạch giao thông

3. Bản đồ Quy hoạch cao độ nền và thoát nước 

4. Bản đồ Quy hoạch cấp nước

5. Bản đồ QH thoát nước thải và vệ sinh môi trường

6. Bản đồ Quy hoạch hệ thống cấp điện

7. Bản đồ Đánh gía môi trường chiến lược

II. Về Kiến trúc

1. Sơ đồ vị trí mà mối liên hệ vùng

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

3. Bản đồ định hướng phát triển không gian

4. Bản đồ QH sử dụng đất

5. Thiết kế đô thị

B. Văn bản pháp lý:

1. Chủ trương lập điều chỉnh QH

2. Quyết định phê duyệt nhiệm vụ QH chung

3. Lấy ý kiến

4. Lấy ý kiến sở ban ngành lần 1

C. Thuyết minh tổng hợp Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040

 

 

 

 

Các tin khác