Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3299

  • Tổng 4.465.066

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn

THÔNG BÁO

Ngày đăng: 23/09/2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Về việc công bố công khai Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

 

 Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 2621/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình công bố công khai tài liệu hồ sơ Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình (Bộ phận một cửa - Văn phòng Ban), số 117 đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; tại trang thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình ().
Đề nghị UBND huyện Quảng Trạch; Ủy ban nhân dân các xã: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Hưng, Cảng Dương, Quảng Tùng, Quảng Xuân: công bố công khai tài liệu hồ sơ Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 tại trụ sở làm việc; thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công trong Quy định; thông báo đến toàn thể nhân dân trong xã được biết.
Yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng trong Khu kinh tế Hòn La phải tuân thủ Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030.
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo để UBND huyện Quảng Trạch, UBND các xã trong Khu kinh tế, các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

Dưới đây là Bản đồ Quy hoạch chung xây dựng KKT Hòn La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

 

Các tin khác