Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 180/KKT-TNMT&DN Công văn 180/KKT-TNMT&DN của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tuyên truyền lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Ban Quản lý Khu kinh tế QB 20/02/2023 Còn
2 278/QĐ-UBND Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 UBND tỉnh Quảng Bình 14/02/2023 Còn
3 98/KKT-TNMT&DN Công văn số 98/KKT-TNMT&DN ngày 03/02/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế QB 03/02/2023 Còn
4 3451/QĐ-UBND Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 UBND tỉnh Quảng Bình 09/12/2022 Còn
5 09/CĐ-UBND Công điện 09/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND về việc triển khai ứng phó cơn bão số 04 UBND tỉnh Quảng Bình 26/09/2022 Còn
6 188/CĐ-BCH Công điện 188/CĐ-BCH ngày 24/9/2022 của BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH phòng chống dân sự UBND tỉnh Quảng Bình 24/09/2022 Còn
7 1222/KKT-QLTNMT Công văn số 1222/KKT-QLTNMT ngày 14/9/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022 gắn với thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Quản lý Khu kinh tế QB 14/09/2022 Còn
8 178/BC-UBND Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 08/7/2022 Báo cáo Tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 08/07/2022 Còn
9 1573/QĐ-KKT Quyết định số 1573/QĐ-KKT ngày 22/11/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Ban Quản lý Khu kinh tế QB 22/11/2021 Còn
10 2524/UBND-TH Công văn số: 2524/UBND-TH ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin dự án thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2021-2025  UBND tỉnh Quảng Bình 11/11/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 »