Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1222/KKT-QLTNMT 14/09/2022 Công văn số 1222/KKT-QLTNMT ngày 14/9/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022 gắn với thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2 1573/QĐ-KKT 22/11/2021 Quyết định số 1573/QĐ-KKT ngày 22/11/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
3 1233/QĐ-KKT 14/09/2021 Quyết định số 1233/QĐ-KKT ngày 14/9/2021 của Ban QLKKT thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
4 1182/KKT-QLDN 28/08/2021 Công văn số 1182/KKT-QLDN ngày 28/8/2021 V/v triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Xí nghiệp may Hà Quảng.
5 1112/QĐ-BCĐ 24/08/2021 Quyết định số 1112/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 843/QĐ-KKT 06/07/2021 Quyết định số 843/QĐ-KKT ngày 06/7/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Bình
7 786/QĐ-KKT 22/06/2021 Quyết định số 786/QĐ-KKT ngày 22/06/2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc cho Công ty TNHH Tổng hợp Cát Vĩnh Hưng thuê đất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất củi trấu, sản xuất gia công cơ khí tại Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
8 12/KH/ĐU 08/06/2021 Kế hoạch số 12/KH/ĐU ngày 08/6/2021 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
9 11/KH/ĐU 31/05/2021 Kế hoạch số 11/KH/ĐU về tổ chức hội thi báo cáo viên, truyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghi quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
10 614/QĐ-KKT 19/05/2021 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
1 2 »