Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 45/2022/NĐ-CP 07/07/2022 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2 35/2022/NĐ-CP 28/05/2022 Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
3 116/NQ-CP 24/09/2021 Nghị quyết 116/NQ-Cp ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
4 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
5 55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
6 52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế đất trong năm 2021
7 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
8 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
9 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
10 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
1 2 3 »