Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1233/QĐ-KKT
Ngày ký 14/09/2021
Người ký Phan Văn Thường
Trích yếu nội dung Quyết định số 1233/QĐ-KKT ngày 14/9/2021 của Ban QLKKT thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Ban Quản lý Khu kinh tế QB
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Xem toàn bộ nội dung Tại đây