Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2380/STNMT-QLĐĐ
Ngày ký 24/09/2021
Người ký Nguyễn Huệ
Trích yếu nội dung Công văn số 2380/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Phân loại Văn bản
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải văn bản Tại đây